Fermer: "Siz ikiniz gecə yarısı mənim fermamda nə edirsiniz?" 👽#1: "Yaxşı, mən sizə deyəcəyəm ki, biz nəyi etmirik, insanları qaçırırıq." 👽№2: “İndi biz bunu aydınlaşdırdıq, inəklərin haradadır?”

Video krediti: iStockphoto | Redaktələr: ClickUFO

Yeni məzmunu birbaşa gələnlər qutunuza çatdırın.