माथिल्लो भागमा कपोलाको साथ डिस्क आकारको UFO को कालो र सेतो छवि पृष्ठभूमिमा बादलको आकाशमा अग्रभूमिमा घुमिरहेको देखाइएको छ।

तपाईंको ईनबक्समा सिधा वितरित नयाँ सामग्री पाउनुहोस्।